Stuivesant

Fysiotherapie & Fitness

Overgewicht bij kinderen aangepakt met 'ik ben oké!'

Nederland wordt steeds dikker. In de afgelopen 30 jaar is het aandeel kinderen en jeugd met overgewicht in Nederland toegenomen. Uit cijfers van het CBS (2015) blijkt dat 13,2% van de jeugd van jeugd van 4 tot 20 jaar overgewicht heeft. Van hen heeft 3,7% obesitas. Jongens hebben iets vaker overgewicht en meiden iets vaker ernstig overgewicht. Overgewicht kan leiden tot verschillende ernstige gezondheidsklachten zoals diabetes/suikerziekte. Op latere leeftijd ontstaat een toenemende kans op hartklachten, en uiteindelijk zelfs een verkorting van de levensverwachting. Overgewicht kan ook leiden tot een laag zelfbeeld bij het kind en kinderen worden vaker gepest. Hoog tijd dus om overgewicht al op jongere leeftijd aan te pakken. Dat kan met het traject O.K.

Wat is OK?

Het O.K. traject is een multidisciplinair programma voor kinderen met een overgewicht van 4 -12 jaar. Bestaande uit bewegen o.b.v. een (kinder)fysiotherapeut, en begeleiding van een kindercoach en voedingsdeskundige voor kind en de ouders. Zij bieden handvaten het eet/ en bewegingsgedrag van het kind te veranderen, maar ook helpen zij het kind weerbaarder te maken. Hij of zij moet assertiever worden en leren omgaan met emoties. Met het programma leren ze spelenderwijs hoe belangrijk sport en beweging is, maar ook een goed eetpatroon.

Hoe werkt het?
Het traject duurt 6 maanden en bevat o.a. beweeglessen, coaching voor kinderen en ouders en voedingsbegeleiding wordt gedaan door lifestyle junior.
Sporten samen met andere kinderen met overgewicht staat hierbij centraal. Daarnaast zijn er bijeenkomsten voor ouders en hun kind met de voedingsdeskundige waarbij het voedingspatroon wordt verbeterd dan wel geoptimaliseerd. Ook zijn er coaching bijeenkomsten voor de kinderen met een psycholoog, waarbij kinderen op een speelse manier aan de weerbaarheid werken en handvatten krijgen om met moeilijke situaties om te gaan, hiervoor krijgen de kinderen steeds opdrachtjes mee.