Stuivesant

Fysiotherapie & Fitness

Wanneer kan een kinderfysiotherapeut helpen?

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed. Bij sommige kinderen duurt dit echter langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Zij hebben dan meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te spelen en bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie.
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in behandeling van motorische problemen met kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. Bij zuigelingen zijn de mogelijke indicaties: passiviteit, weinig kracht, onrust of een voorkeurshouding. Pre- / dysmaturiteit kunnen eveneens indicaties zijn.

Kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van krijgen. Lichamelijk, maar ook sociaal. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met spelen op het schoolplein of tijdens de gymles en vallen daardoor makkelijker buiten de groep, of worden sneller gepest. Voorbeelden zijn: houterig bewegen, vaak het evenwicht verliezen en veelvuldig vallen, schrijfproblemen of dikwijls iets uit de handen laten vallen.
Kinderen kunnen last hebben van pijnklachten in bijvoorbeeld de rug, knie en enkel door orthopedische aandoeningen aan spieren, botten en gewrichten.
Ook kinderen met een SOLK (Somatisch Onverklaarbaar Lichamelijke Klachten) hulpvraag kunnen terecht.

Vraaggesprek


De kinderfysiotherapeut begint met een vraaggesprek met uw kind en zal hem/haar vervolgens onderzoeken, waarbij zij gebruik maakt van speciale testen. Met deze informatie ontstaat een totaalbeeld van het motorisch vraagstuk of de klacht. Indien dit zinvol is, wordt ook informatie opgevraagd bij de leerkrachten, huisarts en consultatiebureau-arts, of andere betrokkenen. Alle bevindingen worden met u besproken en er wordt een behandelplan opgesteld en in overeenstemming met u besproken.
De behandeling
Kinderfysiotherapie is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van een kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn omgeving. Spelenderwijs wordt geoefend om het doel te bereiken en dit in de eigen omgeving toe te passen. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan de ouders.
Deze behandelingen vinden dan ook veelal plaats in de eigen, vertrouwde thuissituatie. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en omvang van de klacht of hulpvraag.
Fitkids
Stuivesant biedt naast kinderfysiotherapie ook fitkids aan, een programma waarbij kinderen leren gezond en met plezier te bewegen. Fitkids is voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar met problemen bij de sportparticipatie als gevolg van een chronische ziekte of een beperking, zoals COPD, CF, een motorische beperking, jeugdreuma, diabetes of autisme. In de oefenzaal en in de fitness leren zij sporten onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut.
Na aanmelding vindt er met kind en ouder(s) een intakegesprek plaats met onze therapeuten. Zij beoordelen of een kind bij Fitkids kan komen sporten en in welk groepje het past. Voor meer informatie zie ook
www.fitkids.nl